Street address, P.O. box, company name, c/o

City

Format: xx-xxx

Format: xx-xxx

Oświadczam, że znane mi są zasady eksploatacji instalacji oraz warunki gwarancji instalacji i urządzeń. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta wystąpienia zgłaszanej awarii na skutek okoliczności nie objętych gwarancją, zobowiązuję się do pokrycia kosztów dojazdu serwisanta w dniu dojazdu oraz usunięcia awarii w dniu jej usunięcia

przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Ekologika Sp. z o.o.

Powered by jqueryform.com